Tandläkare

Advokat Uppsala

Behöver du rättslig hjälp?

När du söker efter en advokat och bor i Uppsala är det likadant som i alla andra svenska städer. Här finns det ett utbud av olika advokater att välja mellan. En del av dessa är mer eller mindre kända, vilket i allmänhet brukar fastställa det pris som de betingar. Ju mer känd din advokat som du väljer i Uppsala är, ju högre pris kommer denna advokat att betinga. Har du behovet av en skicklig och erfaren advokat och har den ekonomi som krävs väljer du naturligtvis den bästa. Är det så att du har ett enklare fall och ekonomin inte tillåter ett val av den dyraste advokaten väljer du istället en advokat efter de kriterierna.

Det kan också vara på det sättet att du inte har råd med en advokat alls, och då kommer du att få nöja dig med den advokat som utses att föra ditt mål i rätten. I Uppsala är det många av de advokater som finns som är anslutna till detta system, och ibland kan du få en med stor erfarenhet och i andra fall kommer du att få nöja dig med en mindre erfaren advokat. Hur som helst kommer det alltid att finnas en advokat för allas behov i staden. Att vara i behov av en advokat är i de flesta fall inte roligt, men det kan vara en stor hjälp att anlita denne vid problem som kan vara föremål för rättssak.

Boka direkt ett kostnadsfritt möte

Genom vårt smarta bokningssystem.

BOKA TID

Vi lyssnar på er

Hitta de behandlingar som ni önskar.
 • • Arvsrätt

  När det gäller arvsrätt kan det uppstå problem mellan olika familjemedlemmar, fast det egentligen inte skulle behövas. I de flesta fall är detta en enkel sak och här är det helt klart i lagen hur det hela ska gå till. Det finns ändå gånger som vissa familjemedlemmar vill bestrida detta, och då kan det bli ett föremål för rättssak. När det händer kan du alltid få hjälp av en advokat i Uppsala som kan reda ut begreppen.

 • • Offentlig upphandling

  Att vara inblandad i en offentlig upphandling är något som betyder att du har ett företag och vill bedriva försäljning till stat och kommun. Här finns det då klara regler som ska följas vid dessa upphandlingar. Ibland är det så att dessa regler inte följs, och då kan du vara i behov av en advokat i Uppsala för att få fram detta i ljuset om du har förbisetts på ett sätt som inte följer uppsatta regler.

 • • Familjerätt

  Just familjerätt är ett av de jobbigaste och känsligaste områdena inom juridiken. Här finns det naturligtvis också helt klara lagar som gäller, men ibland kan det ändå bli problem vid skilsmässor där barn är inblandade. Här handlar det mycket om vem som ska ha vårdnaden och om det ska finnas umgängesrätt eller inte. När det gäller detta finns familjerätten, och är inte detta tillräckligt kan du anlita någon av de advokater som finns i Uppsala.

 • • Immaterialrätt

  Här handlar det om ett mycket viktigt kapitel. Just immaterialrätt och affärsjuridik är något som kräver stor kunskap och erfarenhet. Här kan ett litet misstag leda till att den drabbade istället för att få rätt förlorar helt sitt företag och levebröd. I de fall som du inte är säker och saknar kunskapen inom detta område ska du alltid kontakta en advokat som är erfaren och kunnig inom detta område. Här finns det mycket att tjäna på, istället för att chansa på egen hand utan den kunskap som behövs.

 • • Förvaltningsrätt

  När det handlar om förvaltningsrätt har detta att göra med egendom. När det gäller de lagar och bestämmelser som ingår i detta kapitel kan de vara svåra att förstå för en lekman. Här finns det mycket hjälp att få av kunniga jurister och advokater i Uppsala inom detta område. I detta fall tjänar du nästan alltid på att anlita en advokat att föra din talan. Att betala för en advokat och dennes hjälp kan vara något som hjälper dig att slippa större ekonomiska förluster.

 • • Avtalsrätt

  Angående avtalsrätt handlar detta nästan alltid om olika överenskommelser. Det kan också gälla de regler som är uppsatta av de olika organisationerna på arbetsmarknaden. Ett exempel på detta kan vara att du blir avskedad på fel grunder. I detta fall är det många gånger ditt fackförbund som kan hjälpa dig. Det kan också vara att en part i ett affärsavtal har brutit mot detta. I detta fall behöver du en affärsjurist som kan hjälpa dig.

   

Advokatfirma i Uppsala

Det finns många anledningar till att du kan vara i behov av en av de advokater som finns i Uppsala. De två stora områdena i detta fall är om du har behov av försvar eller åtal. På många av de advokatbyråer som du hittar i Uppsala finns det advokater för bägge dessa behov, medan en del enbart arbetar med ett av dessa. De olika tjänster som du kan få hjälp med av en advokat är allt frän brottmål till affärsjuridik. Här kan du som behöver få hjälp med juridisk rådgivning upp till hjälp i olika mål som måste gå till rättegång.

Många gånger kan en advokat i Uppsala även stå som förmedlare vid olika tvister. Om detta är ditt behov kan då dessa många gånger gå att lösa utan att fallet behöver gå till en rättegång. I dessa fall kommer du oftast billigare undan, om det inte gäller mycket forskning och undersökning innan. När ett mål går till rätten och du väljer att ha en jurist som företrädare kommer du i de flesta fall att få betala mer. De olika advokatbyråerna som du hittar i Uppsala har olika kunskaper på sin lyra. På de stora byråerna, som bland annat Mannheimer Swartling, hittar du oftast den bredaste kunskapen. Utöver just i Uppsala finns det flertalet advokatbyråer runt om i Sverige som har en inriktad expertis, exempelvis Advokaterna i Väst, inom familjerätt, skilsmässa samt arvstvister. Vidare finns även de som är mer inriktade mot brottmål av svårare grad - för att hitta fler advokater finns fler här.

ONLINEBOKNING

Söker ni hjälp så kan ni kolla när våra advokater är lediga genom vårt onlinesystem. Genom några enkla klick kan ni boka en tid .

Kontakta oss

Adress: Uppegatan 3, 223 23 Uppsala

048485447


(Lämna tom)